Meteen naar de inhoud

Circado Diefdijk

Circado is een theatrale muziekwandeling. Tijdens de wandeling hoort het publiek muziek, tekst en geluidseffecten en ziet het de scènes van de voorstelling. Onderweg verandert het decor en levert iedere speellocatie een unieke ervaring.
Circado vertelt de verhalen van de Nederlandse delta, de rivieren, de dijken, de bewoners en hun strijd tegen het water en verre vijanden, de gevolgen van gebiedsdoorsnijdingen en grenscorrecties en veerkracht en vindingrijkheid van de lokale gemeenschap. De kern van het verhaal is een universeel fenomeen: het thuisgevoel.

Circado vertelt de verhalen van de Nederlandse delta, de rivieren, de dijken, de bewoners en hun strijd tegen het water en verre vijanden, de gevolgen van gebiedsdoorsnijdingen en grenscorrecties en veerkracht en vindingrijkheid van de lokale gemeenschap. De uitvoeringen zijn bij historische waterwerken, zoals de “regelkraan van Nederland” die de waterstanden in de grote rivieren bepaalt, de plaats van een fort en een sluis waarmee een gebied onder water kan worden gezet om een vijandelijke invasie tegen te houden, de plaats van een verdronken dorp, een nieuwe brug of een oude dijk. De kern van het verhaal is een universeel fenomeen: het thuisgevoel.
Tijdens de hele wandeling volgen we de muziek. Het Circado Rivierlied gaat over de natuur, het water dat buiten zijn oevers treedt en bewoners aanzet om dijken te bouwen en nieuwe woonplaatsen te zoeken. Het centrale stuk van de voorstellingen in 2021 is de Fanfare, het feestelijke muziekstuk dat de bewoners in hun nieuwe gemeenschappen verbindt. In elke voorstelling is plaats voor meer dan honderd bewoners die het Fanfarestuk spelen, het Rivierlied zingen of in een andere rol.

De Diefdijk
De Diefdijk (1284) is de belangrijkste binnendijk van Nederland. De 23 kilometer lange dijk doet nog steeds dienst als waterkering die de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden beschermt tegen wateroverlast uit de Betuwe. Het Wiel van Bassa, ontstaan bij doorbraken in 1571 en 1573, is de grootste door dijkbreuk ontstane kolk in Nederland. Voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn in de negentiende eeuw sluizen aangelegd. Op strategische plekken werden forten gebouwd. Het gebied tot Culemborg kon worden geïnundeerd. Aan de oostzijde van de Diefdijk ontstond dan een watervlakte van meer dan vier kilometer breed om de Hollandse steden te beschermen tegen een mogelijke vijandelijke inval. Fort Everdingen ligt op de plek waar de Diefdijk en de Lekdijk samenkomen. Het Fort is tussen 1842 en 1847 gebouwd als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Bij het fort liggen de drie sluizen voor de inundatie van de polder tussen de Diefdijk en Culemborg. In de eerste wereldoorlog werden er vijfhonderd militairen gestationeerd met paarden, wagens en geschut. Maar met de komst van vliegtuigen verloren de polder en de forten hun militaire functie. De forten bij Culemborg, Everdingen en het Spoel bleven echter in militair gebruik doordat zij als thuisbasis gingen dienen van de Explosieven Opruimingsdienst. Iets verderop ligt de snelweg, met een coupure die hoog water kan tegenhouden.