Meteen naar de inhoud

Planning

Op deze pagina kun je lezen hoe het proces van Circado Diefdijk verloopt, wanneer de gezamenlijke bijeenkomsten zijn, hoe vaak je in welke periode repeteert en wanneer de uitvoeringen zijn. In de loop van het proces kunnen we de planning steeds meer in details uitwerken. Deze pagina zal daarom regelmatig ge-update worden.

dinsdag 15 juni algemene informatieavond*
Voor iedereen die wil meedoen of overweegt om mee te doen.
We vertellen je alles over het project en hoe je kunt meedoen.
*Vanwege de corona-maatregelen zijn er twee bijeenkomsten na elkaar. De eerste bijeenkomst is om 19:00 uur in Everdingen. De tweede bijeenkomst is om 20:30 uur in Culemborg. Na inschrijving krijg je een email met de gegevens van de locatie.

maandag 12 juli inschrijving gesloten
Je kunt je niet meer als speler aanmelden. Je kunt je nog wel als vrijwilliger inschrijven.

maandag 12 juli indeling spelers wordt bekend gemaakt
Elke speler ontvangt bericht over in welk spelgroepje je je zit (wie gaat waar spelen met wie) en waar je gaat spelen (op welke plaats in de route). Per scène (locatie) is een basisconcept gemaakt.

zaterdag 28 augustus De Aftrap 15:00 tot 16:00 uur
Gezamenlijke bijeenkomst* met alle spelers en vrijwilligers. We vertellen over de de route en de verschillende scènes. We schetsen een totaalbeeld van wat het publiek te zien krijgt. De groepjes spelers maken kennis met elkaar.
* Locatie wordtlater bekend gemaakt.

29 augustus t/m 25 september repetities per groepje
Tussen 29 augustus en 25 september plannen we per groepje twee repetities. We kiezen de data in onderling overleg. Repetities vinden zoveel mogelijk buiten op locatie plaats.
Voor het Circado koor worden drie repetities gepland.

zondagmiddag 26 september Generale Repetitie
Tot nu toe heb je alleen met je eigen groepje gerepeteerd. Tijdens de Generale Repetitie oefenen we de hele route met alle scènes en alle spelers samen. De vrijwilligers zijn deze middag het publiek.
Tijd: 14:30 tot 16:30 uur

zaterdagmiddag 2 oktober Voorstellingen
Tijd: 13:00 tot 17:00 uur
zondagmiddag 3 oktober Voorstellingen
Tijd: 13:00 tot 17:00 uur